Thứ 5, 05/01/2017 11:43:20 GMT+7

An Giang: Chung tay xây dựng Nông thôn mới

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Với sự vào cuộc quyết liệt của cấp ủy, chính quyền, đoàn thể các cấp và người dân, sau 5 năm triển khai thực hiện, Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng Nông thôn mới (NTM ) tại An Giang đã đạt được nhiều kết quả thiết thực.

Những cây cầu NTM ở An Giang  Ảnh: Ngọc Trinh

Những cây cầu NTM ở An Giang   Ảnh: Ngọc Trinh

Thành tựu khả quan

Năm 2011 An Giang chỉ có 2 xã đạt 10 tiêu chí, 36 xã đạt 6 - 9 tiêu chí và 81 xã đạt từ 5 tiêu chí trở xuống. Qua năm 5 phấn đấu xây dựng NTM, đến nay không còn xã nào đạt dưới 5 tiêu chí, kết quả 13/119 xã được công nhận xã NTM. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2011 đạt 16,6 triệu đồng/năm, đến nay tăng lên 27,56 triệu đồng/năm. Tỷ lệ hộ nghèo từ 10,5% giảm còn 2,8%.

5 năm qua, An Giang đã huy động tổng nguồn lực xây dựng NTM hơn 5.667 tỷ đồng, trong đó, vốn ngân sách Trung ương hơn 2.244 tỷ đồng, vốn ngân sách địa phương gần 1.575 tỷ đồng, vốn lồng ghép các Chương trình, dự án gần 239 tỷ đồng, vay tín dụng 705 tỷ đồng, doanh nghiệp đóng góp khoảng 274 tỷ đồng, đặc biệt, người dân đóng góp gần 596 tỷ đồng (chiếm khoảng 10%). Trong triển khai thực hiện, tỉnh đã chú trọng xây dựng, nâng cấp, mở rộng, duy tu, bảo trì đường giao thông, tạo thuận lợi trong đi lại và vận tải hàng hóa của người dân, giúp giảm chi phí, tăng giá trị sản xuất, hạ giá thành sản phẩm. Từ nguồn vốn ngân sách và huy động sức dân, tỉnh đã đầu tư xây dựng tráng nhựa mặt đường 2.023 km, giao thông nông thôn đến ấp 307 km,  giao thông nội đồng 102 km và xây dựng mới 477 cầu giao thông; đầu tư nạo vét, mở rộng 878 công trình kênh thủy lợi tạo nguồn với tổng chiều dài 2.138.743 km, xây dựng mới 583 công trình cống, nâng cấp đê bao kiểm soát lũ 1.367452 km, đầu tư mới 418 trạm bơm điện...

Nhìn chung, số xã đạt chuẩn xã NTM và mức độ đạt tiêu chí ở nhiều xã ở An Giang còn thấp, do điều kiện đặc thù và việc đánh giá, công nhận đi vào thực chất, đúng theo quy định của trung ương, không chạy theo thành tích, phong trào. Đó là sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị các cấp. Đặc biệt là sự hưởng ứng tham gia nhiệt tình của các doanh nghiệp, “mạnh thường quân”, hợp tác xã, tổ hợp tác và người dân trên địa bàn.

Sự hưởng ứng của người dân

Đạt được kết quả trên, sự chung tay góp sức của cả cộng đồng vô cùng quan trọng. Trong xây dựng NTM, người dân và cộng đồng dân cư luôn giữ vai trò là chủ thể, các cấp ủy đảng và chính quyền địa phương đóng vai trò hỗ trợ. Họ được biết, được bàn, được quyết định, tự làm, tự giám sát và được thụ hưởng hiệu quả của chương trình. Nhờ vậy, nhiều nông dân và “mạnh thường quân” đã tích cực cùng chính quyền địa phương tham gia xây dựng NTM. 5 năm qua, nhiều hộ dân và “mạnh thường quân” đã huy động 374.309 triệu đồng tiền mặt, đóng góp trên 163.365 ngày công lao động để xây dựng cầu, làm đường giao thông nông thôn, cất nhà tình nghĩa, hiến trên 767.566 m2 đất ở, đất sản xuất nhằm phục vụ cho các công trình NTM; tăng vật tư xây dựng (trị giá khoảng 122.756 triệu đồng… để thực hiện các công trình như: xây dựng cầu, đường giao thông nông thôn, các công trình thủy lợi như là nạo vét kênh mương, nâng cấp đê bao kiểm soát lũ, công trình cống, trạm bơm điện và các công trình đầu tư phát triển mạng lưới điện về nông thôn.

Nhằm động viên, khích lệ các tập thể và cá nhân tham gia xây dựng NTM, trong 5 năm qua Chủ tịch UBND tỉnh đã ban hành 1.920 quyết định khen thưởng, trong đó có 430 tập thể và 1.490 cá nhân được khen thưởng có thành tích xuất sắc trong tham gia xây dựng NTM. Cũng trong năm 2015 -2016, Chủ tịch UBND tỉnh cũng đã tặng 14 cờ thi đua cho 11 xã đạt chuẩn xã NTM.

Ông Nguyễn Sĩ Lâm, Phó Giám đốc Sở NN&PTNT An Giang cho biết, trên cơ sở những kết quả đạt được, Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng NTM tỉnh đề ra phương hướng, nhiệm vụ giai đoạn 2016 - 2020 là tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động để trở thành phong trào có khí thế thi đua mạnh mẽ, làm cho người dân thực sự trở thành chủ thể chương trình. Cơ bản hoàn thành kết cấu hạ tầng thiết yếu gồm đường giao thông, điện, nước sạch, trạm y tế, nhà văn hóa, phát triển sản xuất gắn với tái cơ cấu nông nghiệp, chuyển dịch cơ cấu kinh tế nông thôn, nâng cao giá trị sản phẩm, tăng thu nhập và chất lượng đời sống văn hóa cho dân cư nông thôn. Tạo chuyển biến rõ nét về vệ sinh, cảnh quan môi trường nông thôn theo hướng xanh - sạch - đẹp. Huy động, sử dụng có hiệu quả các nguồn lực xây dựng NTM, duy trì, nâng cao chất lượng các tiêu chí của các xã đã đạt tiêu chuẩn NTM. 


>> An Giang phấn đấu đến năm 2020, có 61/119 xã (chiếm 51,26%) hoàn thành 19 tiêu chí NTM, có 1 huyện nông thôn mới (huyện Thoại Sơn), thu nhập bình quân đầu người đạt 45 triệu đồng/người, không còn xã đạt dưới 7 tiêu chí.
Ngọc Trinh
Email
Họ tên
Nội dung

Tập đoàn Việt - Úc tiếp đoàn lãnh đạo Bộ NN&PTNT

Ngày 29/7/2020, trong chuyến thăm và đánh giá tình hình nuôi trồng thủy sản tại Bạc Liêu, ông Phùng Đức Tiến, Thứ trưởng Bộ NN&PTNT cùng đoàn đã ghé thăm các vùng, cơ sở đạt chuẩn an toàn dịch bệnh. Đoàn đã đến thăm khu sản xuất giống Việt - Úc Bạc Liêu và khu nuôi tôm công nghệ cao Việt - Úc Nhà Mát.


Top