Thứ 6, 09/03/2018 15:30:03 GMT+7

Bình Định: Huyện Tuy Phước triển khai kế hoạch năm nay

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Năm 2017, nuôi trồng thủy sản tại Tuy Phước hều hết thắng lợi đã trở thành động lực để huyện và người dân triển khai những kế hoạch mới trong năm 2018 này.


Tuy Phước tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, phát triển theo hướng hiệu quả, an toàn

Theo đó, năm 2018, huyện Tuy Phước vẫn tiếp tục thực hiện chuyển dịch cơ cấu vật nuôi, phát triển theo hướng hiệu quả, an toàn và bền vững kết hợp bảo vệ môi trường sinh thái. Theo kế hoạch của ngành nông nghiệp huyện, vụ 1 sẽ bắt đầu thả nuôi từ ngày 1/3, vụ 2 từ ngày 1/7; phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu: 971 ha nuôi trồng thủy sản; tổng sản lượng tôm 1.200 tấn (năng suất bình quân 1.236 kg/ha/năm), cá là 260 tấn và thủy sản khác 320 tấn.

Để đảm bảo các chỉ tiêu này, ngành nông nghiệp huyện đang tích cực cận động người dân thả nuôi tôm đúng thời vụ, đúng và đủ các biện pháp kỹ thuật trong quá trình nuôi. Đồng thời, tập huấn ứng dụng khoa học công nghệ mới vào sản xuất, chú trọng chất lượng con giống, thú y thủy sản…Thành lập, củng cố các chi hội nuôi tôm để hỗ trợ người dân.

Hồng Thu
Email
Họ tên
Nội dung

Quản lý lột xác của tôm trong ao nuôi

Tôm nói riêng và giáp xác (như cua) nói chung cần lột xác để tăng trưởng. Đó không chỉ là quá trình lớn lên đơn thuần, mà còn giúp tôm trở nên “đẹp đẽ hơn.


Top