Thứ 5, 13/09/2018 09:51:18 GMT+7

Bổ sung Danh mục thủy sản sống được đánh giá rủi ro

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Đợt bổ sung lần này gồm hai đối tượng là tôm tít (Oretosquillanepa) và điệp Yesso (Mizuhopecten yessoensis; Tên khoa học đồng danh: Patinopecten yessoensis).


Tôm tít được đưa vào Danh mục thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro

Cụ thể, tại Quyết định số 469/QĐ-TCTS-NTTS Tổng cục Thủy sản ban hành ngày 4/9/2018, hai đối tượng trên được đưa vào Danh mục thủy sản sống đã được đánh giá rủi ro, với biện pháp quản lý phải thực hiện là: Chỉ nhập khẩu cho mục đích dùng làm thực phẩm; Không gây nuôi, không phát tán ra vùng nuôi trồng thủy sản và môi trường tự nhiên; Tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành về kiểm dịch thủy sản khi nhập khẩu và quản lý thủy sản sống nhập khẩu dùng làm thực phẩm; Khi xảy ra thất thoát phải báo cáo cho cơ quan quản lý để có biện pháp xử lý kịp thời; Tiến hành lưu giữ trong điều kiện kiểm soát nước thải; quản lý, xử lý xả thải từ hoạt động sử dụng làm thực phẩm.

Hồng Hà
Email
Họ tên
Nội dung

Tomcare: Bước đột phá hoàn hảo của công nghệ

Những năm qua, Công ty Tomcare liên tục đầu tư cho sự phát triển với những sản phẩm đột phá, chuyên biệt phục vụ nhu cầu thị trường và người nuôi trồng thủy sản. Tạp chí Thủy sản Việt Nam đã trò chuyện với ông Nguyễn Thanh Hiền (ảnh), Giám đốc Công ty Công nghệ sinh học Tomcare để hiểu rõ hơn về những mục tiêu Công ty đang hướng đến.


Top