Bột cá biển chất lượng cao

Nội dung :

Bột cá Đại Lộc được làm từ 100% nguyên liệu cá biển, cho chất lượng cá tốt nhất. Bột đạm 50%, 55%, 60%, 65%.

Vui lòng liên hệ giờ hành chính T2-T7.
Top