Thứ 6, 12/04/2019 10:12:28 GMT+7

Cập nhật giá một số loại thủy sản tại Cần Thơ

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Tình hình giá thành sản xuất và giá bán của một số loại thủy sản và cá giống trong tháng 2/2019 trên địa bàn TP Cần Thơ được thể hiện qua bảng sau:

+ Cá thát lát còm (300 g/con): giá thành 45.000 đồng/kg; giá bán 92.000 - 93.500 đồng/kg.

+ Cá trê (300 g/con): giá thành 16.000 - 20.000 đồng/kg; giá bán 22.000 - 23.000 đồng/kg.

+ Cá rô đầu vuông (400 g/con): giá thành 21.500 đồng/kg; giá bán 30.000 - 32.000 đồng/kg.

+ Lươn loại I (250 - 300 g/con): giá thành 95.000 đồng/kg; giá bán 170.000 đồng/kg.

+ Lươn loại II (100 - 200 g/con): giá thành 95.000 đồng/kg; giá bán 150.000 đồng/kg.

+ Cá điêu hồng (300 - 500 g/con): giá thành 29.000 - 30.000 đồng/kg; giá bán 29.000 - 30.000 đồng/kg.

+ Tôm càng xanh (50 - 55 g/con): giá thành 120.000 đồng/kg; giá bán 170.000 - 180.000 đồng/kg.

+ Cá tra thương phẩm (700 - 900 g/con): giá thành 24.000 đồng/kg; giá bán 29.500 - 30.000 đồng/kg.

+ Cá tra giống 2 phân (30 - 35 g/con): giá thành 26.000 đồng/kg; giá bán 58.500 - 60.500 đồng/kg.

Chủ yếu giá bán các loại thủy sản đã cao hơn so với giá thành, duy chỉ có giá bán cá điêu hồng ngang bằng với giá thành. Giá một số loại: cá thát lát còm, cá trê, cá tra thương phầm, cá tra giống tăng so với tháng trước, còn lại đều giảm.

Huyền Linh (Số liệu: TSCT)
Email
Họ tên
Nội dung

Quản lý lột xác của tôm trong ao nuôi

Tôm nói riêng và giáp xác (như cua) nói chung cần lột xác để tăng trưởng. Đó không chỉ là quá trình lớn lên đơn thuần, mà còn giúp tôm trở nên “đẹp đẽ hơn.


Top