Thông tin liên hệ.

Tòa soạn Tạp chí Thủy sản Việt Nam


Địa chỉ: Tầng 3, nhà A7, số 10 Nguyễn Công Hoan, Ba Đình, Hà Nôi

Trị sự: (024) 37713639; Fax: (024) 37711756

Email: toasoan@thuysanvietnam.com.vn

Quảng cáo - Bảo Ngọc: 098 999 1977; (024) 37713639

Email: ngoc@thuysanvietnam.com.vn

Đặt báo - Vũ Na: 0978 233 492; (024) 37711756

Email: phqc@thuysanvietnam.com.vn

Nội dung - Thu Hồng: 097 682 0956; (024) 37713638

Email: toasoan@thuysanvietnam.com.vn

Website - Hải Đăng: 0985 576 579; (84.4) 37713638

Email: kythuat@thuysanvietnam.com.vn

Top