Trao giải cuộc thi “Chung tay cải cách thủ tục hành chính”

Nội dung :


Sau hơn một năm phát động, Cuộc thi đã nhận được hơn 31.000 bài dự thi của các cá nhân và tập thể thuộc các đơn vị, tổ chức, các Bộ, ban ngành địa phương trong cả nước. Các bài dự thi đã nêu được những vấn đề bất cập trong các quy định hiện hành về thủ tục hành chính, đồng thời đưa ra được các giải pháp cải cách cụ thể cho các thủ tục hành chính không hợp lý, không hợp pháp, không cần thiết và có chi phí tuân thủ cao cho người dân và doanh nghiệp.

Phó Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc ghi nhận và đánh giá cao Văn phòng Chính phủ, Hội đồng Tư vấn cải cách thủ tục hành chính đã tổ chức tốt Cuộc thi với nhiều sáng tạo, cách làm mới và biểu dương và chúc mừng các cá nhân, tập thể đã đạt giải. Đồng thời, để phát huy những thành quả đạt được và thực hiện mục tiêu về công tác CCTTHC trong thời gian tới, Phó Thủ tướng cũng yêu cầu các Bộ, ngành trao đổi, phối hợp với cá nhân, tổ chức có sáng kiến, để cải cách nghiên cứu với các cơ quan, người có thẩm quyền áp dụng các sáng kiến có giá trị, có tính khả thi cao. Nghiên cứu, khuyến khích các tổ chức và doanh nghiệp trong công tác CCTTHC, có hình thức tôn vinh thích hợp đối với những cá nhân, tổ chức có thành tích trong công tác này.

Tại buổi lễ, Ban tổ chức đã trao tặng quà và biểu tượng cho 21 tổ chức, cá nhân đoạt giải, trong đó, có 16 giải cá nhân và 5 giải tập thể, Trung tâm Chuyển giao Công nghệ và Dịch vụ Thủy sản Việt Nam (FITES), trực thuộc Hội Nghề cá Việt Nam đạt giải khuyến khích.

Top