Thứ 6, 01/03/2019 15:11:19 GMT+7

Đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển đảo năm 2019

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Hội Nghề cá Việt Nam vừa có văn bản gửi Hội Thủy sản, Hội Nghề cá các tỉnh, thành phố và các đơn vị trực thuộc đề nghị thực hiện theo hướng dẫn công tác tuyên truyền biển đảo năm 2019 trong hệ thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam.

Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cụ thể, Hội Nghề cá Việt Nam đề nghị các đơn vị, cá nhân đẩy mạnh công tác tuyên truyền biển, đảo nhằm củng cố, nâng cao nhận thức của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và nhân dân về biển đảo Việt Nam; góp phần bảo vệ quyền, lợi ích chính đáng, hợp pháp của quốc gia trên biển; tăng cường ý thức trách nhiệm của mọi tầng lớp nhân dân trong việc chấp hành luật trong nước và các thỏa thuận, điều ước quốc tế liên quan đến biển, đảo Việt Nam, nhất là bảo vệ môi trường, phát triển bền vững kinh tế biển và bảo vệ an ninh, chủ quyền quốc gia trên biển.

Cùng đó, cổ vũ, động viên các tầng lớp nhân dân, cộng đồng người Việt Nam ở nước ngoài phát huy sức mạnh đại đoàn kết dân tộc, ý chí lực tự cường, tích cực tham gia hưởng ứng các hoạt động hướng về biển đảo.

Ngoài ra, tuyên truyền chính xác đầy đủ về đường lối, chủ trương, quan điểm của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong giải quyết các vấn đề liên quan đến biển đảo, phù hợp với quy định của Việt Nam và pháp luật quốc tế; trách nhiệm của Việt Nam trong việc xây dựng, củng cố, bảo vệ, phát triển mối quan hệ hòa bình, hữu nghị với các quốc gia có liên quan trên biển Đông.

Bảo Hân
Email
Họ tên
Nội dung

Tưng bừng lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty Grobest Việt Nam

Đánh dấu hành trình 20 năm tại Việt Nam, công ty Grobest đã có buổi lễ kỷ niệm được tổ chức tại Thành phố Cần Thơ ngày 27/07/2020.


Top