Thứ 6, 23/12/2016 11:22:44 GMT+7

Đưa bảo tồn, phát triển nguồn lợi vào Luật Thủy sản

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Ngày 22/12, tại Hà Nội, Vụ Bảo tồn và Phát triển ngồn lợi thủy sản (Tổng cục Thủy sản) tổ chức Hội thảo đánh giá việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Toàn cảnh Hội thảo đánh giá việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản.

Toàn cảnh Hội thảo đánh giá việc thực thi các văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản

Theo Vụ Bảo tồn và Phát triển ngồn lợi thủy sản, trong những năm qua, với sự cố gắng của các bộ, ngành Trung ương, các địa phương, đặc biệt là cộng đồng cư dân, công tác bảo vệ, bảo tồn và phát triển nguồn lợi đã được quan tâm, triển khai đồng bộ, rộng khắp và đã đạt được một số kết quả nhất định trong công tác tuyên truyền, thả giống tái tạo nguồn lợi thủy sản, thiết lập các khu bảo tồn biển… Tuy nhiên, theo kết quả điều tra nguồn lợi thủy sản thì trữ lượng thủy sản vùng ven biển và khu vực nội đồng đang suy giảm nghiêm trọng do khai thác quá mức và đánh bắt bất hợp pháp.

Vì vậy, việc xây dựng sự thảo Chương Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản đưa vào Luật Thủy sản cũng nhằm phục hồi nguồn lợi thủy sản, các loài thủy sản có giá trị kinh tế và nghiên cứu khoa học, đặc biệt là nguồn lợi thủy sản vùng ven bờ; gắn với quản lý có hiệu quả các hoạt động khai thác thủy sản nhằm phát triển ngành khai thác thủy sản bền vững, đồng thời giữ gìn tính đa dạng sinh học của tài nguyên sinh vật biển Việt Nam.

Tại hội thảo, các đại biểu được nghe báo cáo rà soát văn bản quy phạm pháp luật trong lĩnh vực bảo tồn và phát triển nguồn lợi thủy sản và đưa ra những ý kiến đóng góp, thảo luận nhóm về dự thảo Chương Bảo tồn và Phát triển nguồn lợi thủy sản vào Luật Thủy sản sửa đổi.

Vũ Mưa
Email
Họ tên
Nội dung

Công dụng của men vi sinh trong nuôi trồng thủy sản

Ngành nuôi trồng thủy sản trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng phát triển nhanh chóng, góp phần vào phát triển ngành kinh tế, tăng tỷ trọng xuất khẩu của quốc gia và giúp cho đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Qua đó, mối quan tâm hiện nay của người nuôi là đảm bảo được một mô hình nuôi an toàn và bễn vững, từ đó đem lại hiệu quả về lâu dài.


Top