Giới thiệu về Tạp chí Thủy sản Việt Nam
Giới thiệu về Tạp chí Thủy sản Việt Nam Thứ 7, 20/11/2010 14:50:04 GMT+7

Tạp chí Thủy sản Việt Nam được thành lập theo Giấy phép hoạt động Báo chí số 802/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi mặt hoạt động của Hội Nghề cá Việt Nam, ngành Thủy sản Việt Nam.

  • Giới thiệu về Tạp chí Thủy sản Việt Nam Giới thiệu về Tạp chí Thủy sản Việt Nam Thứ 7, 20/11/2010 14:50:04 GMT+7

    Tạp chí Thủy sản Việt Nam được thành lập theo Giấy phép hoạt động Báo chí số 802/GP-BTTTT của Bộ Thông tin và Truyền thông, có chức năng tuyên truyền, phổ biến chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và mọi mặt hoạt động của Hội Nghề cá Việt Nam, ngành Thủy sản Việt Nam.

Top