Thứ 4, 05/12/2018 10:25:58 GMT+7

Hà Nội: Đầu tư hơn 15,55 tỷ đồng phát triển nuôi tôm càng xanh

Đánh giá bài viết

UBND TP Hà Nội vừa ban hành Kế hoạch số 218/KH-UBND về phát triển nuôi tôm càng xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội đến năm 2025.


Tôm càng xanh đang mang lại giá trị kinh tế cao cho các nông hộ. (Ảnh: KTĐT)

Theo đó, mục tiêu chung của Kế hoạch là nhằm xây dựng các vùng nuôi tôm càng xanh theo hướng chuyên canh, có sử dụng chế phẩm sinh học nhằm hạn chế ô nhiễm môi trường, thích ứng với biến đổi khí hậu; từng bước nâng cao năng suât, chất lượng đảm bảo an toàn thực phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu tiêu dùng trên địa bàn thành phố Hà Nội.

Theo kế hoạch, giai đoạn 2019-2022, thành phố sẽ tăng diện tích, sản lượng, chất lượng và giá trị sản phẩm tôm càng xanh thông qua áp dụng các tiến bộ khoa học công nghệ, tổ chức lại sản xuất; xây dựng nền tảng cần thiết để thúc đẩy tăng trưởng bền vững ở giai đoạn tiếp theo. Cùng với đó, hình thành các vùng nuôi tôm càng xanh trên địa bàn thành phố với tổng diện tích là 30ha, sản lượng đạt trên 60 tấn (Năng suất nuôi: Tôm - lúa trên 0,5 tấn/ha/vụ; bán thâm canh trên 1,5 tấn/ha/vụ; thâm canh trên 3,0 tấn/ha/vụ).

Bước sang giai đoạn 2023-2025, thành phố tiếp tục mở rộng các vùng nuôi tôm càng xanh thâm canh, bán thâm canh, cơ sở nuôi tôm hữu cơ (tôm - lúa), đầu tư đồng bộ hệ thống cơ sở hạ tầng, dịch vụ kỹ thuật. Đến năm 2025, diện tích đưa vào nuôi tôm càng xanh đạt 50ha, sản lượng đạt được trên 80 tấn.

Để hoàn thành chỉ tiêu đề ra, thời gian tới đây, thành phố sẽ xây dựng mô hình trình diễn nuôi tôm càng xanh thương phẩm. Theo đó, năm 2019, thành phố sẽ xây dựng mô hình nuôi tôm - lúa kết hợp (dự kiến năng suất đạt trên 0,5 tấn/ha) với tổng diện tích 3ha tại các huyện: Ứng Hòa, Mỹ Đức, Phú Xuyên. Đồng thời xây dựng mô hình nuôi bán thâm canh tôm càng xanh (dự kiến năng suất đạt trên 1,5 tấn/ha) với tổng diện tích 2ha tại các huyện: Thanh Oai, Phú Xuyên.

Tiếp đến năm 2020 sẽ xây dựng mô hình nuôi bán thâm canh tôm càng xanh với tổng diện tích 2ha tại các huyện: Phú Xuyên, Thanh Trì; mô hình nuôi thâm canh tôm càng xanh (dự kiến năng suất đạt trên 3 tấn/ha) với tổng diện tích 4ha tại các huyện: Ba Vì, Ứng Hòa. Năm 2021, sẽ xây dựng mô hình nuôi thâm canh tôm càng xanh với tổng diện tích 4ha tại các huyện: Mỹ Đức, Ứng Hòa, Chương Mỹ, Ba Vì và năm 2022 sẽ xây dựng mô hình nuôi thâm canh với tổng diện tích 4ha tại các huyện: Ba Vì, Chương Mỹ, Thanh Oai và Phú Xuyên.

Bên cạnh đó tuyên truyền, phổ biến kỹ thuật nuôi tôm càng xanh cho người nuôi trên địa bàn thành phố; tổ chức tham quan học tập mô hình nuôi tôm càng xanh; thực hiện công tác quan trắc và cảnh báo môi trường, dịch bệnh, giám sát chất lượng sản phẩm tôm càng xanh…

Tổng kinh phí thực hiện Kế hoạch phát triển tôm càng xanh trên địa bàn thành phố Hà Nội từ năm 2019-2025 dự kiến là hơn 15,55 tỷ đồng. Trong đó vốn ngân sách là gần 10,34 tỷ đồng và vốn khác (tổ chức, cá nhân) là hơn 5,2 tỷ đồng.

P.T
Theo Báo LDTD
Email
Họ tên
Nội dung

C.P. Việt Nam: Đột phá thành công cùng mô hình CPF-Combine

Năm qua, C.P. Việt Nam đã ghi nhận tốc độ bứt phát mạnh mẽ về sự phát triển của mô hình nuôi tôm công nghệ cao CPF-Combine; điều này thể hiện ở việc có thêm 4.000 mô hình được xây mới và đi vào vận hành. Ngoài ra, C.P. Việt Nam cũng đã đưa ra rất nhiều cải tiến mới trong mô hình để mang lại thành công bền vững hơn cho người nuôi và khách hàng.


Top