Thứ 6, 20/09/2019 11:34:31 GMT+7

Hoàn thiện quy định về mua, bán, cải hoán tàu thuyền

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Ngày 18/9, Thủ tướng Chính phủ ban hành Công văn số 1189/TTg-CN về việc rà soát, hoàn thiện các quy định của pháp luật liên quan đến mua, bán và hoán cải tàu thuyền.


Ảnh: Huy Hùng

Theo đó, xét đề nghị của Bộ Giao thông vận tải và ý kiến của các Bộ: Tư pháp, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Khoa học và Công nghệ, Tài chính, Ủy ban Quản lý vốn nhà nước tại doanh nghiệp về việc báo cáo rà soát các quy định liên quan đến mua, bán và đăng kiểm, đăng ký tàu biển, Thủ tướng Chỉnh phủ đã yêu cầu Bộ Giao thông vận tải nghiên cứu, tiếp thu ý kiến của các Bộ, cơ quan; trên cơ sở đó, chủ trì, phối hợp với Bộ Tư pháp và các cơ quan liên quan tổ chức xây dựng dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 171/2016/NĐ-CP ngày 27/12/2016 của Chính phủ (về đăng ký, xóa đăng ký và mua, bán, đóng mới tàu biển); bổ sung các quy định về quản lý hoạt động hoán cải tàu thuyền bao gồm các quy định về: Tiêu chí, điều kiện tàu thuyền được phép hoán cải, thẩm quyền quyết định và quy trình, thủ tục thực hiện việc hoán cải tàu thuyền tại Việt Nam; trong quý I/2020 trình Chính phủ theo quy định.

An An
Email
Họ tên
Nội dung

Sinh ra trên đất Việt, đạt chuẩn mực quốc tế

Thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta. Ngành khởi đầu là các mô hình nuôi trồng nhỏ lẻ, nay tăng trưởng mạnh mẽ, bên cạnh việc tận dụng các yếu tố ưu đãi từ tự nhiên, ngành cũng liên tục cập nhật và áp dụng các công nghệ mới để tăng hiệu suất nuôi trồng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước. Có thể tự hào khẳng định quá trình “Sinh Ra Trên Đất Việt, Đạt Chuẩn Mực Quốc Tế” vì những đóng góp đáng kể của ngành thủy sản Việt Nam trong quá trình hội nhập.


Top