Cấm thúng chai - Liệu làng chài có mất?
Cấm thúng chai - Liệu làng chài có mất? Thứ 6, 20/01/2017 23:45:28 GMT+7

Tròn 20 năm thành phố trực thuộc Trung ương gượng mình phát triển trở thành trung tâm trên mọi lĩnh vực của khu vực miền Trung - Tây Nguyên, thế nhưng sâu thẳm trong ký ức người dân, TP. Đà Nẵng vẫn là vùng đất được khai sinh từ những làng chài ven biển. Nơi có những người dân tối ra khơi, sáng về tôm cá đầy khoang. Thế nhưng, chẳng bao lâu nữa những làng chài ven biển Nam Ô, Thọ Quang, Mân Thái sẽ gần như sạch bóng thuyền thúng - thứ lưu giữ ký ức miền biển. Liệu làng chài có lùi vào ký ức!

Top