Kỳ 7: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác hải sản của Chính phủ Việt Nam
Kỳ 7: Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động khai thác hải sản của Chính phủ Việt Nam Thứ 3, 12/12/2017 10:23:38 GMT+7

Để tăng cường công tác quản lý hoạt động khai thác thủy sản, giảm thiểu và ngăn chặn tình trạng tàu cá Việt Nam hoạt động khai thác hải sản trái phép bị nước ngoài bắt giữ, xử lý; đồng thời thực hiện có hiệu quả kế hoạch hành động quốc gia về chống đánh bắt bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định (IUU);

Top