Thứ 3, 09/05/2017 09:54:27 GMT+7

Nam Định: Tìm hướng tiêu thụ ngao

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Để khai thác tốt tiềm năng có tới hơn 2.000 ha nuôi ngao, cung cấp ra thị trường hơn 32.000 tấn mỗi năm, tỉnh Nam Định đã tập trung đầu tư vào chế biến đảm bảo an toàn sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ.

Nuôi trồng thúc đẩy xây dựng thương hiệu ngao sạch nhằm đẩy mạnh tiêu thụ

Nuôi trồng thúc đẩy xây dựng thương hiệu ngao sạch nhằm đẩy mạnh tiêu thụ

Theo đó, Nam Ðịnh sẽ tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các hộ nuôi về quy trình nuôi trồng thủy sản bền vững, quy trình kiểm soát nhuyễn thể, quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình tại cơ sở, chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý vùng nuôi, giám sát thu hoạch và cấp giấy chứng nhận xuất xứ để bảo đảm hiệu quả chương trình kiểm soát an toàn vệ sinh vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ, nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở, từng bước cải thiện điều kiện an toàn vùng nuôi; đồng thời phối hợp các doanh nghiệp, cơ sở thu mua, nuôi trồng thúc đẩy xây dựng thương hiệu ngao sạch Nam Ðịnh.

Ngọc Anh
loading...
Email
Họ tên
Nội dung

Nuôi tôm không lo nhờ có BiOWiSH

Để góp phần hạn chế tình hình dịch bệnh nuôi trồng thủy sản, nhất là đối với nuôi tôm, Công ty Cổ phần Công nghệ sinh học BiOWiSH Việt Nam đã đưa vào nuôi thử nghiệm thành công mô hình nuôi tôm khép kín công nghệ sinh học Mỹ bằng chế phẩm sinh học BiOWiSH, tại thị xã Quảng Yên (Quảng Ninh).


Top