Thứ 3, 09/05/2017 09:54:27 GMT+7

Nam Định: Tìm hướng tiêu thụ ngao

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Để khai thác tốt tiềm năng có tới hơn 2.000 ha nuôi ngao, cung cấp ra thị trường hơn 32.000 tấn mỗi năm, tỉnh Nam Định đã tập trung đầu tư vào chế biến đảm bảo an toàn sản phẩm từ sản xuất đến tiêu thụ.

Nuôi trồng thúc đẩy xây dựng thương hiệu ngao sạch nhằm đẩy mạnh tiêu thụ

Nuôi trồng thúc đẩy xây dựng thương hiệu ngao sạch nhằm đẩy mạnh tiêu thụ

Theo đó, Nam Ðịnh sẽ tiếp tục triển khai xây dựng, hoàn thiện chuỗi liên kết sản xuất chế biến, tiêu thụ nhuyễn thể hai mảnh vỏ trên địa bàn tỉnh; tổ chức tuyên truyền, phổ biến đến các hộ nuôi về quy trình nuôi trồng thủy sản bền vững, quy trình kiểm soát nhuyễn thể, quy chuẩn kỹ thuật vệ sinh an toàn thực phẩm trong sản xuất, thu hoạch, bảo quản, chế biến nhuyễn thể hai mảnh vỏ; đồng thời thường xuyên kiểm tra, giám sát việc thực hiện quy trình tại cơ sở, chấn chỉnh kịp thời những yếu kém, bất cập, vướng mắc trong công tác quản lý vùng nuôi, giám sát thu hoạch và cấp giấy chứng nhận xuất xứ để bảo đảm hiệu quả chương trình kiểm soát an toàn vệ sinh vùng thu hoạch nhuyễn thể hai mảnh vỏ, nâng cao ý thức chấp hành của các cơ sở, từng bước cải thiện điều kiện an toàn vùng nuôi; đồng thời phối hợp các doanh nghiệp, cơ sở thu mua, nuôi trồng thúc đẩy xây dựng thương hiệu ngao sạch Nam Ðịnh.

Ngọc Anh
Email
Họ tên
Nội dung

Công dụng của men vi sinh trong nuôi trồng thủy sản

Ngành nuôi trồng thủy sản trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng phát triển nhanh chóng, góp phần vào phát triển ngành kinh tế, tăng tỷ trọng xuất khẩu của quốc gia và giúp cho đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Qua đó, mối quan tâm hiện nay của người nuôi là đảm bảo được một mô hình nuôi an toàn và bễn vững, từ đó đem lại hiệu quả về lâu dài.


Top