Thứ 2, 21/11/2016 15:31:09 GMT+7

Quảng Bình: 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Ghi nhận tại Quảng Bình, hiện địa phương có 17 xã là 4 xã Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Hải (thị xã Ba Đồn); 4 xã Quảng Phú, Quảng Hưng, Phù Hóa, Quảng Đông (huyện Quảng Trạch); Bố Trạch 2 xã (Mỹ Trạch, Phú Trạch); Quảng Ninh 1 xã (Hải Ninh); Lệ Thủy 6 xã (Hưng Thủy, Hồng Thủy, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam, Sen Thủy) thuộc diện các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển giai đoạn 2013 - 2015.

Quảng Bình: 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển

Sang giai đoạn 2016 - 2020, Quảng Bình đề xuất 19 xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển, gồm: thị xã Ba Đồn 5 xã (Quảng Minh, Quảng Lộc, Quảng Văn, Quảng Sơn, Quảng Trung); huyện Quảng Trạch 3 xã (Quảng Hưng, Phù Hóa, Quảng Đông); Bố Trạch 2 xã (Phú Trạch, Mỹ Trạch); Quảng Ninh 3 xã (Hiền Ninh, Duy Ninh, Hải Ninh) và Lệ Thủy 6 xã (Hưng Thủy, Hồng Thủy, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam, Sen Thủy).

Về tình hình xây dựng NTM tại các vùng, miền, nhiều xã đạt dưới 14/19 tiêu chí như: xã Ngư Thủy Bắc chỉ đạt 8/19 tiêu chí, xã Phù Hóa đạt 9/19 tiêu chí, xã Phú Trạch đạt 9/19 tiêu chí… Có 12/19 xã có tỷ lệ hộ nghèo và hộ cận nghèo trên 16% (trong đó tỷ lệ hộ nghèo trên 11%); 7/19 xã có tỷ lệ hộ nghèo tại thời điểm rà soát cao hơn tỷ lệ hộ nghèo đầu năm 2016, gồm: Quảng Lộc, Quảng Hưng, Ngư Thủy Bắc, Ngư Thủy Trung, Ngư Thủy Nam, Sen Thủy và Phú Trạch. Đây là những xã bị ảnh hưởng nặng nề bởi sự cố môi trường biển, đời sống nhân dân hết sức khó khăn, tỷ lệ mất việc làm tăng đột biến nên tại thời điểm rà soát tỷ lệ hộ nghèo cao hơn đầu năm 2016; mặt khác các xã này đã được thụ hưởng chương trình theo quyết định 539/QĐ-TTg ngày 1/4/2013 của Thủ tướng Chính phủ, giai đoạn 2013 - 2015. Ngoài ra, các xã đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển cơ bản thiếu hụt về tiêu chí thực trạng cơ sở hạ tầng, đặc biệt là hạ tầng phục vụ dân sinh và sản xuất.

Theo thống kê, trên địa bàn tỉnh Quảng Bình đã có 33 xã đạt 19/19 tiêu chí NTM, chiếm tỷ lệ 24,3%, cao hơn so mức bình quân của cả nước 1,3%; có 16 xã đạt 15 - 18 tiêu chí; 55 xã đạt 10 - 14 tiêu chí; 32 xã đạt 5 - 9 tiêu chí và không còn xã đạt dưới 5 tiêu chí. Đối với 12 xã phấn đấu hoàn thành NTM năm 2016, tính đến hết tháng 9, đã có 3 xã (Dương Thủy; Đức Trạch và Quảng Lưu) đã hoàn thành 19/19 tiêu chí; 9 xã còn lại đang khẩn trương đẩy nhanh tiến độ xây dựng các hạng mục công trình, đồng thời tiến hành hoàn thành thủ tục công nhận xã đạt chuẩn NTM.


Ngọc Anh
loading...
Email
Họ tên
Nội dung

Skretting Vietnam: Hợp tác với ShrimpVet trong phân phối tôm giống

Với mục tiêu hỗ trợ người nuôi tôm trong việc cải thiện hiệu quả nuôi và giảm chi phí sản xuất; từ đầu năm 2018, Skretting Vietnam đã bắt đầu triển khai xây dựng chuỗi cung ứng tôm bằng cách lựa chọn ShrimpVet để cung ứng con giống tôm thẻ chân trắng và tôm sú giống Moana sinh học sạch bệnh và chất lượng cho khách hàng của Skretting Vietnam có nhu cầu tiếp cận với nguồn giống đảm bảo.


Top