Thứ 6, 26/07/2019 10:10:14 GMT+7

Quảng Ngãi: Tiến tới giảm nghề lưới kéo xuống còn 25%

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Nhằm chuyển dịch khai thác thủy sản theo hướng tăng khai thác xa bờ, tỉnh Quảng Ngãi đang nỗ lực tiến tới giảm nghề lưới kéo xuống còn 25%.


Các tàu cá trở về cảng cá Sa Kỳ, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi. Ảnh: Nguyễn Trang

Theo đó, hiện nay cơ cấu nghề khai thác vẫn còn chưa hợp lý bởi tỷ lệ tàu cá hoạt động nghề lưới kéo còn khá lớn, chiếm trên 31,5% tổng số tàu cá (tức 1.778 tàu lưới kéo/5.642 tàu cá), tỷ lệ tàu thuyền nhỏ, hoạt động đánh bắt ven bờ còn khá lớn gây ảnh hưởng xấu đến ngư trường và nguồn lợi thủy sản ven bờ. Thực trạng của nghề lưới kéo, đa phần các tàu đánh bắt vẫn là vỏ gỗ, trang thiết bị chưa được cơ giới hóa nhiều, thiết bị bảo quản đều chưa được cải thiện, ảnh hưởng đến hiệu quả kinh tế nghề.

Đến nay, tỉnh Quảng Ngãi đã triển khai tạm dừng phát triển tàu cá làm nghề lưới kéo và nghề lặn nhằm hạn chế và giảm các nghề có tác động xấu đến môi trường và nguồn lợi, từng bước giảm tỷ lệ nghề lưới kéo xuống còn 25% trong cơ cấu nghề khai thác hải sản, tăng nghề lưới rê khơi lên 30%, nghề rê câu lên 18%, nghề vây 13%. Đến năm 2020 giảm tàu thuyền còn 5.300 chiếc.

Đồng thời, hướng dẫn, vận động ngư dân phát triển các nghề khai thác mới như lưới chụp, lưới rê xù, nghề câu cá ngừ đại dương…, nhằm khai thác các đối tượng mới, đạt năng suất cao hơn.

Nguyễn Trang
Email
Họ tên
Nội dung

Sinh ra trên đất Việt, đạt chuẩn mực quốc tế

Thủy sản là một trong những ngành kinh tế mũi nhọn của nước ta. Ngành khởi đầu là các mô hình nuôi trồng nhỏ lẻ, nay tăng trưởng mạnh mẽ, bên cạnh việc tận dụng các yếu tố ưu đãi từ tự nhiên, ngành cũng liên tục cập nhật và áp dụng các công nghệ mới để tăng hiệu suất nuôi trồng, đáp ứng nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước. Có thể tự hào khẳng định quá trình “Sinh Ra Trên Đất Việt, Đạt Chuẩn Mực Quốc Tế” vì những đóng góp đáng kể của ngành thủy sản Việt Nam trong quá trình hội nhập.


Top