Thứ 2, 03/06/2019 11:28:25 GMT+7

Số tàu cá tỉnh Quảng Ngãi tăng 1,9 lần

Đánh giá bài viết

Tính chung giai đoạn 2001 - 2018, số lượng tàu cá tỉnh Quảng Ngãi tăng lên 1,9 lần, khẳng định vị thế của tỉnh trong lĩnh vực thủy sản.


Tỉnh Quảng Ngãi có 5.638 tàu cá với tổng công suất hơn 1,7 triệu CV

Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Quảng Ngãi có 5.638 tàu cá với tổng công suất hơn 1,7 triệu CV; diện tích nuôi trồng thủy sản 1.446 ha, sản lượng thu hoạch đạt 6.400 tấn. Tính chung giai đoạn 2001 - 2018, số lượng tàu cá tăng lên 1,9 lần, riêng tàu cá từ 400 CV trở lên đến nay là 2.483 chiếc, tổng năng suất tăng 1,54 lần, sản lượng khai thác tăng 3,5 lần; diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 6,84 lần, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 5,88 lần.

Nguyễn Trang
Email
Họ tên
Nội dung

Mô hình nuôi tôm Việt – Úc siêu tiết kiệm, siêu lợi nhuận

Để thực hiện mục tiêu đạt 10 tỷ USD giá trị xuất khẩu tôm mà Thủ tướng giao đến năm 2025, chuyện hạ giá thành nuôi trong chuỗi tôm là việc khẩn cấp, bên cạnh đầu tư công nghệ nuôi, chất lượng tôm nuôi. Mới đây, Tập đoànViệt - Úc đã nghiên cứu ra mô hình nuôi giúp giảm chi phí tối đa và nâng cao lợi nhuận với tên gọi Mô hình nuôi tôm Việt - Úc: Siêu tiết kiệm, Siêu lợi nhuận.


Top