Thứ 2, 03/06/2019 11:28:25 GMT+7

Số tàu cá tỉnh Quảng Ngãi tăng 1,9 lần

Đánh giá bài viết

Tính chung giai đoạn 2001 - 2018, số lượng tàu cá tỉnh Quảng Ngãi tăng lên 1,9 lần, khẳng định vị thế của tỉnh trong lĩnh vực thủy sản.


Tỉnh Quảng Ngãi có 5.638 tàu cá với tổng công suất hơn 1,7 triệu CV

Tính đến cuối năm 2018, tỉnh Quảng Ngãi có 5.638 tàu cá với tổng công suất hơn 1,7 triệu CV; diện tích nuôi trồng thủy sản 1.446 ha, sản lượng thu hoạch đạt 6.400 tấn. Tính chung giai đoạn 2001 - 2018, số lượng tàu cá tăng lên 1,9 lần, riêng tàu cá từ 400 CV trở lên đến nay là 2.483 chiếc, tổng năng suất tăng 1,54 lần, sản lượng khai thác tăng 3,5 lần; diện tích nuôi trồng thủy sản tăng 6,84 lần, kim ngạch xuất khẩu thủy sản tăng 5,88 lần.

Nguyễn Trang
Email
Họ tên
Nội dung

Skretting: Tiên phong vì thịnh vượng

2019 là một năm đầy biến động của ngành NTTS Việt Nam. Thấu hiểu những trăn trở của người nuôi, Skretting đã không ngừng nghiên cứu và cho ra mắt những sản phẩm phù hợp, nâng cao chất lượng dịch vụ, hướng đến cung cấp những công cụ nuôi trồng ưu việt nhất đến với người nuôi. Xuyên suốt những cải tiến tiên phong đó là cam kết của Skretting đối với sự phát triển bền vững của ngành thủy sản và sự thịnh vượng của quý khách hàng.


Top