Thứ 2, 09/01/2017 14:30:35 GMT+7

Sơn La: Quỳnh Nhai ưu tiên nuôi thủy sản theo VietGAP

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Theo kế hoạch của huyện Quỳnh Nhai, năm 2017 huyện sẽ có 9/28 HTX nuôi trồng thủy sản được tỉnh lập danh sách đưa vào hỗ trợ xây dựng, duy trì và phát triển theo tiêu chuẩn VietGAP.

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật nuôi cá theo tiêu chuẩn VietGAP

Áp dụng các biện pháp kỹ thuật nuôi cá theo tiêu chuẩn VietGAP

Tính đến hết tháng 12/2016, toàn huyện có 28 HTX nuôi trồng thủy sản với 1.935 lồng cá; trong đó thành viên của các HTX đã được tập huấn về quy trình thực hành tốt theo hướng VietGAP do Trạm quản lý chất lượng nông lâm thủy sản huyện tổ chức và được cử đi tập huấn ở tỉnh Phú Thọ. Trong số 28 HTX nuôi trồng thủy sản chỉ có HTX Vận tải Hợp Lực hoàn thành hồ sơ thực hiện mô hình nuôi an toàn sinh học, 23 HTX đang lập hồ sơ cấp giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện về an toàn thực phẩm.

Thời gian tới, huyện sẽ tiếp tục tăng cường công tác tuyên truyền, vận động các HTX và hộ gia đình áp dụng các biện pháp kỹ thuật nuôi cá theo tiêu chuẩn VietGAP; tổ chức tập huấn cho các HTX và cán bộ làm công tác quản lý về lĩnh vực thủy sản, đồng thời có chính sách hỗ trợ kinh phí cho các HTX khi tham gia VietGAP.

Hương Ly
Email
Họ tên
Nội dung

Công dụng của men vi sinh trong nuôi trồng thủy sản

Ngành nuôi trồng thủy sản trên thế giới nói chung và Việt Nam nói riêng đang ngày càng phát triển nhanh chóng, góp phần vào phát triển ngành kinh tế, tăng tỷ trọng xuất khẩu của quốc gia và giúp cho đời sống người dân ngày càng được nâng cao. Qua đó, mối quan tâm hiện nay của người nuôi là đảm bảo được một mô hình nuôi an toàn và bễn vững, từ đó đem lại hiệu quả về lâu dài.


Top