Thứ 4, 24/01/2018 09:49:58 GMT+7

Tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản, phòng chống dịch bệnh

Đánh giá bài viết

UBND Thành phố Hà Nội vừa ban hành Chỉ thị số 02/CT-UBND về tăng cường chỉ đạo phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản; an toàn thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn thành phố Hà Nội năm 2018.


Ảnh minh họa

Chỉ thị nêu rõ, UBND các quận, huyện, thị xã chỉ đạo các phòng, ban, đơn vị trực thuộc liên quan, UBND các xã, phường, thị trấn tạo điều kiện thuận lợi để đẩy mạnh phát triển chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản và xây dựng cơ sở giết mổ, chế biến gia súc, gia cầm, hạ tầng vùng nuôi trồng thủy sản tập trung theo chuỗi liên kết và theo quy hoạch; thực hiện tốt công tác phòng, chống dịch bệnh của vật nuôi, thủy sản; công tác đảm bảo ATTP trong sản xuất nông, lâm, thủy sản, phát huy tiềm năng, lợi thế của từng địa phương.

Xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí thực hiện công tác phát triển chăn nuôi, bảo vệ nguồn lợi thủy sản, quản lý giết mổ, phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm ATTP nông, lâm, thủy sản năm 2018 trên địa bàn kịp thời, có hiệu quả; Tăng cường giám sát tình hình chăn nuôi, giết mổ, dịch bệnh gia súc, gia cầm phát sinh trên địa bàn; chủ động phối hợp Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Công Thương về dự báo khả năng biến động nhu cầu, thị trường, giá cả thực phẩm nông, lâm, thủy sản trên địa bàn. Thông tin trên phương tiện truyền thông để người chăn nuôi chủ động trong sản xuất, phòng chống dịch bệnh, ổn định cung cầu.

Giao chỉ tiêu kế hoạch về bảo đảm ATTP cho UBND các xã, phường, thị trấn; thực hiện quản lý về ATTP theo quy định của Bộ NN&PTNT và phân cấp của UBND Thành phố; kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm.

Sở NN&PTNT nông thôn chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành liên quan chỉ đạo, hướng dẫn, kiểm tra, đôn đốc thực hiện nhiệm vụ phát triển chăn nuôi, thủy sản; phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và đảm bảo ATTP nông, lâm, thủy sản trên địa bàn Thành phố.

Phối hợp với UBND các huyện, thị xã rà soát quy hoạch chăn nuôi, thủy sản, giết mổ; xây dựng cơ sở sản xuất an toàn về dịch bệnh gia súc gia cầm, thủy sản; quản lý chặt chẽ các cơ sở sản xuất, chế biến, kinh doanh vật tư nông nghiệp và thực phẩm nông, lâm, thủy sản theo phân cấp.

Tăng cường công tác lấy mẫu giám sát để có những thông tin cảnh báo, chấn chỉnh kịp thời về ATTP. Thường xuyên giám sát, kiểm tra tồn dư hóa chất độc hại đối với nông sản thực phẩm trong các khâu nuôi trồng, sơ chế, chế biến, bảo quản và kinh doanh nông sản thực phẩm tại các chợ đầu mối; kiểm soát chặt chẽ về điều kiện vệ sinh thú y, thủy sản đối với hoạt động giết mổ, vận chuyển, kinh doanh sản phẩm động vật và thủy hải sản trên thị trường, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật.

Các Sở, ban, ngành, đoàn thể căn cứ vào chức năng nhiệm vụ được giao chủ động chỉ đạo, kiểm tra, đôn đốc công tác phát triển chăn nuôi, nuôi trồng và bảo vệ nguồn lợi thủy sản; phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm ATTP nông, lâm, thủy sản. Tổ chức thông tin, tuyên truyền, hướng dẫn các biện pháp phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản và bảo đảm ATTP trong nhân dân.

T.Quang
Theo PL&XL
Email
Họ tên
Nội dung

C.P. Việt Nam: Đột phá thành công cùng mô hình CPF-Combine

Năm qua, C.P. Việt Nam đã ghi nhận tốc độ bứt phát mạnh mẽ về sự phát triển của mô hình nuôi tôm công nghệ cao CPF-Combine; điều này thể hiện ở việc có thêm 4.000 mô hình được xây mới và đi vào vận hành. Ngoài ra, C.P. Việt Nam cũng đã đưa ra rất nhiều cải tiến mới trong mô hình để mang lại thành công bền vững hơn cho người nuôi và khách hàng.


Top