Test Sera - Đại Diện Sera tại Việt Nam

Nội dung :

Đại Diện Sera Tại Việt Nam

Chuyên cung cấp sỉ và lẻ các loại Test Sera: pH, kH, NH3, NO2, Fe, Ca, Mg.....

Vui lòng liên hệ: 091.114.2769 để được tư vấn. Chi tiết sản phẩm tham khảo:

http://butdotds.com/danh-muc/ung-dung/nuoi-trong-thuy-san/


Top