Thứ 3, 31/07/2018 10:31:38 GMT+7

Thời hạn vay vốn do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công văn trả lời Hội Nghề cá Việt Nam về những kiến nghị xung quanh vấn đề này.


Chính phủ hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ

Cụ thể, trong công văn trả lời Hội Nghề cá Việt Nam về kiến nghị giải pháp phát triển khai thác hải sản và dịch vụ khai thác xa bờ, trong đó đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cơ chế cho vay vốn lưu động dài ngày hơn đối với chủ tàu khai thác và dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ và cung cấp dịch  vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó chính sách tín dụng ưu đãi (Nhà nước hỗ trợ một phần lãi suất vốn vay) đã được thay thế bằng chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư cho phù hợp.

Về chính sách cho vay vốn lưu động phục vụ khai thác hải sản xa bờ, Nghị định số 17 quy định rõ “việc cho vay vốn lưu động do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”. Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì thời hạn cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng và nguồn vốn cho vay của tổ chức tín dụng.

PV
Email
Họ tên
Nội dung

Thức ăn tăng trọng XPAND: Chìa khóa nâng cao hiệu suất và tính linh hoạt trong nuôi tôm

Vừa qua, Skretting đã tung ra thị trường Xpand - dòng sản phẩm thức ăn tăng trọng mới nhất dành cho tôm thẻ chân trắng với những tính năng ưu việt như thành phần dinh dưỡng tối ưu, thúc đẩy tăng trưởng vượt trội và hỗ trợ duy trì chất lượng nước ổn định. Những đặc tính này đã khai thác triệt để tiềm năng phát triển của tôm, mở ra vô vàn cơ hội mới cho người nuôi.


Top