Thứ 3, 31/07/2018 10:31:38 GMT+7

Thời hạn vay vốn do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Đây là ý kiến của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trong công văn trả lời Hội Nghề cá Việt Nam về những kiến nghị xung quanh vấn đề này.


Chính phủ hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ

Cụ thể, trong công văn trả lời Hội Nghề cá Việt Nam về kiến nghị giải pháp phát triển khai thác hải sản và dịch vụ khai thác xa bờ, trong đó đề nghị Ngân hàng Nhà nước Việt Nam có cơ chế cho vay vốn lưu động dài ngày hơn đối với chủ tàu khai thác và dịch vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ, Ngân hàng Nhà nước có ý kiến như sau:

Để kịp thời tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ ngư dân khai thác hải sản xa bờ và cung cấp dịch  vụ hậu cần khai thác hải sản xa bờ, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 17/2018/NĐ-CP ngày 2/2/2018 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 về một số chính sách phát triển thủy sản, trong đó chính sách tín dụng ưu đãi (Nhà nước hỗ trợ một phần lãi suất vốn vay) đã được thay thế bằng chính sách hỗ trợ một lần sau đầu tư cho phù hợp.

Về chính sách cho vay vốn lưu động phục vụ khai thác hải sản xa bờ, Nghị định số 17 quy định rõ “việc cho vay vốn lưu động do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận phù hợp với quy định hiện hành của pháp luật về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn”. Theo quy định tại Điều 11 Nghị định số 55/2015/NĐ-CP ngày 9/6/2015 của Chính phủ về chính sách tín dụng phục vụ phát triển nông nghiệp, nông thôn thì thời hạn cho vay do tổ chức tín dụng và khách hàng thỏa thuận trên cơ sở chu kỳ sản xuất, thời hạn thu hồi vốn của dự án, phương án sản xuất, kinh doanh của khách hàng và nguồn vốn cho vay của tổ chức tín dụng.

PV
Email
Họ tên
Nội dung

NAN BIOTECH: Bốn vấn đề cốt lõi trong nuôi tôm thời kỳ biến đổi khí hậu

Trước tình hình biến đổi khí hậu và thực trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nhiều NTTS cũng như an toàn dịch bệnh trong nuôi tôm; một mặt, người nuôi tôm phải tìm kiếm những hướng đi an toàn, bền vững để đạt hiệu suất cao, tối ưu chi phí, mặt khác, họ phải nghĩ đến chất lượng đầu ra của con tôm đảm bảo cho xuất khẩu. NAN Biotech - một công ty trực thuộc Tập đoàn NAN Group đã đưa ra một số 4 vấn đề cốt lõi cần tập trung để giúp người nuôi tôm khắc phục được vấn đề này.


Top