Luật Thủy sản 2017: Bước ngoặt của ngành thủy sản
Luật Thủy sản 2017: Bước ngoặt của ngành thủy sản Thứ 3, 10/07/2018 09:14:19 GMT+7

Nhằm đáp ứng sự phát triển ngành thủy sản trong thời kỳ hội nhập, Luật Thủy sản 2017 (sửa đổi, bổ sung Luật Thủy sản 2003) được Quốc hội thông qua vào kỳ họp tháng 11/2017 và đã chính thức ban hành. So với năm 2003, Luật Thủy sản 2017 có những thay đổi đáng kể.

Top