Thứ 6, 22/05/2020 10:02:28 GMT+7

Trà Vinh: Hợp nhất Hội Thủy sản và Hội Làm vườn

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Tỉnh Trà Vinh vừa tổ chức thành công Đại hội đại biểu Hội Thủy sản và Làm vườn tỉnh nhiệm kỳ I, giai đoạn 2020 - 2025 trên cơ sở hợp nhất Hội Thủy sản và Hội Làm vườn tỉnh.

Tại Đại hội, các đại biểu đã được thông qua báo cáo thực hiện nhiệm vụ của Hội Thủy sản và Hội Làm vườn về công tác tuyên truyền, vận động hội viên, nông - ngư dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước về phát triển kinh tế nông nghiệp, nông thôn theo mục tiêu nâng cao hiệu quả và phát triển bền vững; các cấp hội đã hướng dẫn, giúp đỡ các hội viên nâng cao khả năng điều hành, quản lý sản xuất kinh doanh theo hướng gắn kết giữa người sản xuất với doanh nghiệp chế biến, tiêu thụ sản phẩm, bảo đảm hài hòa lợi ích giữa các bên; hai Hội còn tập trung phát triển các hình thức liên kết, hợp tác hỗ trợ giúp đỡ nhau về kinh tế - kỹ thuật để tăng cường khả năng cạnh tranh góp phần tích cực phát triển kinh tế địa phương, xây dựng nông thôn mới và nâng cao đời sống hội viên.


Đại hội đại biểu Hội Thủy sản và Làm vườn Trà Vinh nhiệm kỳ I, giai đoạn 2020 - 2025

Ngoài ra, hai Hội còn phối hợp với các đơn vị, tổ chức có liên quan phổ biến và chuyển giao các tiến bộ khoa học - kỹ thuật - công nghệ, cũng như tập huấn, đào tạo nghề cho hội viên và nông ngư dân. Thông qua hoạt động, Hội nắm bắt tâm tư nguyện vọng của hội viên và nông ngư dân để làm cầu nối kiến nghị với Đảng và Nhà nước ban hành, sửa đổi, bổ sung các chính sách, các quy định cho phù hợp với điều kiện thực tế và lợi ích chính đáng của hội viên.

Đại hội đã bầu ra Ban Chấp hành Hội Thủy sản và Làm vườn Trà Vinh, nhiệm kỳ I, giai đoạn 2020 - 2025 gồm 15 người, ông Trần Văn Dũng, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn được Đại hội tín nhiệm bầu giữ chức Chủ tịch.

Thanh Tuyền
Email
Họ tên
Nội dung

Tưng bừng lễ kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty Grobest Việt Nam

Đánh dấu hành trình 20 năm tại Việt Nam, công ty Grobest đã có buổi lễ kỷ niệm được tổ chức tại Thành phố Cần Thơ ngày 27/07/2020.


Top