Thứ 5, 22/11/2018 14:31:27 GMT+7

Trà Vinh: Kiến nghị phân bổ đóng mới thêm 40 tàu khai thác xa bờ

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - UBND tỉnh Trà Vinh vừa có văn bản kiến nghị Bộ NN&PTNT phân bổ thêm số lượng 40 tàu khai thác hải sản xa bờ được đóng mới cho tỉnh từ nay đến năm 2020, nhằm góp phần tăng năng lực khai thác, đánh bắt hải sản của địa phương.


Tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67 của ngư dân tỉnh Trà Vinh

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tỉnh Trà Vinh được phân bổ số lượng tàu cá đóng mới đến năm 2020 là 23 tàu, từ khi triển khai đến nay tỉnh đóng mới hoàn thành 11 tàu cá đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, bằng các nguồn vốn khác, ngư dân đã đầu tư đóng mới 31 tàu (công suất từ 90 CV trở lên). Đồng thời, theo quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản của tỉnh, đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, cơ cấu tàu thuyền khai thác theo hướng giảm dần tàu cá khai thác ở vùng biển ven bờ có công suất nhỏ từ 20 CV đến dưới 90 CV và tăng dần loại tàu có công suất từ 90 CV trở lên, số lượng tàu cá của tỉnh ổn định khoảng 1.300 tàu (trong đó: đến năm 2020, tàu có công suất 90 CV trở lên chiếm 34,6%, tương đương 450 chiếc; đến năm 2030 chiếm 50%, tương đương 650 chiếc). Tuy nhiên, số lượng tàu cá của tỉnh đến ngày 15/9/2018 là 1.195 chiếc (trong đó tàu cá có công suất từ 90 CV trở lên 313 chiếc, chiếm 26,2%), so quy hoạch đến năm 2030 thì còn thiếu khoảng 100 tàu công suất từ 90 CV trở lên.

Do đó, để tạo điều kiện cho tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Nghị định số 17/2018/NĐ-CP, ngày 2/2/2018 của Chính phủ phát triển tàu cá của địa phương, đồng thời phát triển lực lượng đội tàu khai thác đánh bắt phù hợp với quy hoạch của tỉnh; UBND tỉnh Trà Vinh kiến nghị Bộ NN&PTNT phân bổ thêm cho tỉnh được đóng mới từ nay đến năm 2020 khoảng 40 tàu cá có công suất 90CV trở lên, góp phần tăng năng lực khai thác, đánh bắt hải sản của tỉnh trong thời gian tới.

Thanh Tuyền
Email
Họ tên
Nội dung

Nam Miền Trung Group: Hành trình một thương hiệu mạnh

Nam Miền Trung được thành lập vào năm 1997 tại Bình Thuận. Đến năm 2017, Nam Miền Trung Group phát triển theo chiến lược đầu tư đa ngành, với 3 khối ngành chính: Thủy sản; Nông nghiệp; Thương mại và Đầu tư. Với mỗi ngành, Nam Miền Trung Group đều khẳng định được vị thế cũng như hoài bão của nhà sáng lập - ông Nguyễn Hoàng Anh, Tổng Giám đốc Nam Miền Trung Group.


Top