Thứ 5, 22/11/2018 14:31:27 GMT+7

Trà Vinh: Kiến nghị phân bổ đóng mới thêm 40 tàu khai thác xa bờ

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - UBND tỉnh Trà Vinh vừa có văn bản kiến nghị Bộ NN&PTNT phân bổ thêm số lượng 40 tàu khai thác hải sản xa bờ được đóng mới cho tỉnh từ nay đến năm 2020, nhằm góp phần tăng năng lực khai thác, đánh bắt hải sản của địa phương.


Tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67 của ngư dân tỉnh Trà Vinh

Theo UBND tỉnh Trà Vinh, thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, tỉnh Trà Vinh được phân bổ số lượng tàu cá đóng mới đến năm 2020 là 23 tàu, từ khi triển khai đến nay tỉnh đóng mới hoàn thành 11 tàu cá đưa vào hoạt động. Bên cạnh đó, bằng các nguồn vốn khác, ngư dân đã đầu tư đóng mới 31 tàu (công suất từ 90 CV trở lên). Đồng thời, theo quy hoạch chuyển đổi cơ cấu sản xuất nông, lâm, diêm nghiệp và thủy sản của tỉnh, đến năm 2020 định hướng đến năm 2030, cơ cấu tàu thuyền khai thác theo hướng giảm dần tàu cá khai thác ở vùng biển ven bờ có công suất nhỏ từ 20 CV đến dưới 90 CV và tăng dần loại tàu có công suất từ 90 CV trở lên, số lượng tàu cá của tỉnh ổn định khoảng 1.300 tàu (trong đó: đến năm 2020, tàu có công suất 90 CV trở lên chiếm 34,6%, tương đương 450 chiếc; đến năm 2030 chiếm 50%, tương đương 650 chiếc). Tuy nhiên, số lượng tàu cá của tỉnh đến ngày 15/9/2018 là 1.195 chiếc (trong đó tàu cá có công suất từ 90 CV trở lên 313 chiếc, chiếm 26,2%), so quy hoạch đến năm 2030 thì còn thiếu khoảng 100 tàu công suất từ 90 CV trở lên.

Do đó, để tạo điều kiện cho tỉnh Trà Vinh tiếp tục thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, Nghị định số 17/2018/NĐ-CP, ngày 2/2/2018 của Chính phủ phát triển tàu cá của địa phương, đồng thời phát triển lực lượng đội tàu khai thác đánh bắt phù hợp với quy hoạch của tỉnh; UBND tỉnh Trà Vinh kiến nghị Bộ NN&PTNT phân bổ thêm cho tỉnh được đóng mới từ nay đến năm 2020 khoảng 40 tàu cá có công suất 90CV trở lên, góp phần tăng năng lực khai thác, đánh bắt hải sản của tỉnh trong thời gian tới.

Thanh Tuyền
Email
Họ tên
Nội dung

NAN BIOTECH: Bốn vấn đề cốt lõi trong nuôi tôm thời kỳ biến đổi khí hậu

Trước tình hình biến đổi khí hậu và thực trạng ô nhiễm môi trường ngày càng gia tăng, ảnh hưởng nhiều NTTS cũng như an toàn dịch bệnh trong nuôi tôm; một mặt, người nuôi tôm phải tìm kiếm những hướng đi an toàn, bền vững để đạt hiệu suất cao, tối ưu chi phí, mặt khác, họ phải nghĩ đến chất lượng đầu ra của con tôm đảm bảo cho xuất khẩu. NAN Biotech - một công ty trực thuộc Tập đoàn NAN Group đã đưa ra một số 4 vấn đề cốt lõi cần tập trung để giúp người nuôi tôm khắc phục được vấn đề này.


Top