Thứ 4, 13/06/2018 15:55:43 GMT+7

Trà Vinh: Kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách phát triển thủy sản

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - UBND tỉnh Trà Vinh vừa có quyết định kiện toàn Ban chỉ đạo thực hiện chính sách phát triển thủy sản và bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản của tỉnh. Ban chỉ đạo gồm 33 thành viên, ông Kim Ngọc Thái, Phó Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban.

Ban chỉ đạo thực hiện chính sách phát triển thủy sản và bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản tỉnh Trà Vinh được thành lập trên cơ sở sáp nhập Ban chỉ đạo thực hiện một số chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ và Ban chỉ đạo thực hiện Chỉ thị số 1/1998/CT-TTg ngày 2/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ và Chương trình bảo vệ, phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020 tỉnh Trà Vinh. Ban chỉ đạo có trách nhiệm tham mưu UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo, triển khai thực hiện các chính sách phát triển thủy sản trên địa bàn tỉnh Trà Vinh theo quy định tại Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ, Nghị định số 98/2015/NĐ-CP ngày 07/10/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Chỉ thị số 01/1998/CT-TTg ngày 2/1/1998 của Thủ tướng Chính phủ về việc nghiêm cấm sử dụng chất nổ, xung điện, chất độc để khai thác thủy sản và Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/2/2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chương trình bảo vệ và phát triển nguồn lợi thủy sản đến năm 2020; triển khai Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc tiếp tục triển khai thực hiện Chỉ thị số 1/1998/CT-TTg.

Đồng thời, chỉ đạo UBND cấp xã rà soát, xác nhận đối tượng đủ điều kiện theo quy định (vay vốn, bảo hiểm và một số chính sách khác) gửi UBND cấp huyện thẩm định báo cáo UBND tỉnh phê duyệt làm cơ sở thực hiện. Tổng hợp, đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị định 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014, Chỉ thị số 1/1998/CT-TTg ngày 2/1/1998, Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/2/2012, Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 tại địa phương báo cáo UBND tỉnh và các Bộ, ngành Trung ương theo quy định. Ngoài ra, UBND tỉnh cũng quy định, Ban Chỉ đạo là đơn vị hợp tan, làm việc theo chế độ kiêm nhiệm; Trưởng ban được sử dụng con dấu của UBND tỉnh, Phó Trưởng ban Thường trực được sử dụng con dấu của Sở NN&PTNT trong quan hệ công tác và tự giải thể sau khi hoàn thành nhiệm vụ. Ban chỉ đạo được trưng dụng cán bộ, công chức chuyên môn của các cơ quan, đơn vị thành viên để giúp việc.

Được biết, sau hơn 3 năm triển khai thực hiện Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 7/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản, Sở NN&PTNT đã tham mưu UBND tỉnh quyết định hỗ trợ kinh phí mua bảo hiểm cho 182 tàu cá và 1.182 thuyền viên khai thác xa bờ với tổng số tiền gần 1,9 tỷ đồng và phê duyệt danh sách cho 11 chủ tàu xin vay vốn đóng mới tàu cá. Trong đó, có 6 tàu cá vỏ gỗ, 5 tàu vỏ thép (2 tàu dịch vụ hậu cần, 9 tàu khai thác thủy sản bằng nghề lưới rê); với tổng số tiền cam kết cho vay  trên 144 tỷ đồng. Qua đó, góp phần giúp ngư dân tỉnh nhà yên tâm bám biển phát triển sản xuất trên những vùng biển xa.


Trà Vinh tổ chức thả cá giống ra môi trường tự nhiên để tái tạo nguồn lợi thủy sản


Tàu cá đóng mới theo Nghị định số 67/2014/NĐ-CP ngày 07/7/2014 của Chính phủ về một số chính sách phát triển thủy sản của ngư dân tỉnh Trà Vinh

Tin, ảnh: Thanh Tuyền
Email
Họ tên
Nội dung

Công ty TNHH Giống thủy sản Uni-President Việt Nam: Nâng tầm thương hiệu

Tọa lạc tại vùng đất được coi là thủ phủ sản xuất tôm giống của cả nước, tôm giống Thống Nhất - thương hiệu của Công ty TNHH Giống thủy sản Uni-President Việt Nam (tại Ninh Thuận) đã khẳng định được uy tín và chất lượng vượt trội của mình. Sản phẩm tôm giống của Uni-President đã có mặt tại nhiều vùng nuôi tôm trong cả nước, mang lại thành công, tạo niềm tin cho người nuôi và khách hàng.


Top