Công ty Dương Hùng: Thông báo tuyển dụng
Công ty Dương Hùng: Thông báo tuyển dụng 2020-03-06 16:48:23

Để đáp ứng nhu cầu mở rộng mô hình nuôi tôm siêu thâm canh, công nghệ cao trên toàn quốc, thực hiện theo chủ trương của Chính phủ; nay, Công ty đưa ra chương trình thi đua và tuyển chọn nhân tài để phục vụ cho Công ty Dương Hùng lâu dài, bền vững.

Top