Tuyển tư vấn xây dựng Quy trình công nghệ nuôi tôm nước lợ
Tuyển tư vấn xây dựng Quy trình công nghệ nuôi tôm nước lợ 2018-11-13 14:09:10

Tư vấn làm việc trong nhóm hợp tác công tư ngành thủy sản (PPP thủy sản) về lĩnh vực nuôi tôm, ưu tiên có kinh nghiệm liên quan đến việc nuôi tôm nước lợ ở vùng Đồng bằng sông Cửu Long.

Top