Thứ 3, 24/03/2020 16:29:03 GMT+7

Xây dựng bản đồ rủi ro của nuôi trồng thủy sản

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, 41/68 nhiệm vụ được thực hiện theo 3 mức độ là bắt buộc, ưu tiên và khuyến khích.

Với nhiệm vụ thực hiện phát triển kinh tế thủy sản bền vững sẽ hướng đến mục tiêu: Phát triển đánh bắt, nuôi trồng và thương mại thủy sản ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng đề án phát triển thủy sản bền vững vùng ĐBSCL, điều tra đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến nuôi trồng thủy sản vùng ĐBSCL, các hoạt động liên quan đến đánh bắt và nuôi trồng thủy sản bền vững khác.

Cùng đó, xây dựng bản đồ rủi ro và mức độ dễ bị tổn thương do thiên tai và biến đổi khí hậu; xác định nhu cầu và đề xuất các giải pháp thích ứng lĩnh vực thủy sản. Đồng thời, lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái cộng đồng cho quản lý trong nhân rộng và phát triển các mô hình thủy sản bền vững. Đánh giá nhu cầu về công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực thủy sản, trong đó, tập trung nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ sản xuất mới, các bon thấp, thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu…

Hải Lý
Email
Họ tên
Nội dung

Tập đoàn Việt - Úc: Hiệu quả vượt trội từ nuôi tôm siêu thâm canh 3 giai đoạn ứng dụng công nghệ cao

Tập đoàn Việt - Úc là đơn vị dẫn đầu mảng tôm giống và nuôi tôm siêu thâm canh (STC) công nghệ cao với nhiều mô hình hiện đại như nuôi trong nhà kính, nhà màng bong bóng. Mới đây, Tập đoàn đã triển khai quy trình nuôi tôm 3 giai đoạn mang lại hiệu quả cao tại huyện Hòa Bình, tỉnh Bạc Liêu.


Top