Thứ 3, 24/03/2020 16:29:03 GMT+7

Xây dựng bản đồ rủi ro của nuôi trồng thủy sản

Đánh giá bài viết

(Thủy sản Việt Nam) - Bộ NN&PTNT vừa phê duyệt Kế hoạch thực hiện thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu giai đoạn 2021 - 2030. Trong đó, 41/68 nhiệm vụ được thực hiện theo 3 mức độ là bắt buộc, ưu tiên và khuyến khích.

Với nhiệm vụ thực hiện phát triển kinh tế thủy sản bền vững sẽ hướng đến mục tiêu: Phát triển đánh bắt, nuôi trồng và thương mại thủy sản ứng phó biến đổi khí hậu, xây dựng đề án phát triển thủy sản bền vững vùng ĐBSCL, điều tra đánh giá ảnh hưởng của xâm nhập mặn đến nuôi trồng thủy sản vùng ĐBSCL, các hoạt động liên quan đến đánh bắt và nuôi trồng thủy sản bền vững khác.

Cùng đó, xây dựng bản đồ rủi ro và mức độ dễ bị tổn thương do thiên tai và biến đổi khí hậu; xác định nhu cầu và đề xuất các giải pháp thích ứng lĩnh vực thủy sản. Đồng thời, lồng ghép thích ứng biến đổi khí hậu dựa vào hệ sinh thái cộng đồng cho quản lý trong nhân rộng và phát triển các mô hình thủy sản bền vững. Đánh giá nhu cầu về công nghệ thích ứng biến đổi khí hậu và giảm nhẹ phát thải khí nhà kính trong lĩnh vực thủy sản, trong đó, tập trung nghiên cứu, phát triển, ứng dụng các công nghệ sản xuất mới, các bon thấp, thích ứng thông minh với biến đổi khí hậu…

Hải Lý
Email
Họ tên
Nội dung

C.P. Việt Nam: Đột phá thành công cùng mô hình CPF-Combine

Năm qua, C.P. Việt Nam đã ghi nhận tốc độ bứt phát mạnh mẽ về sự phát triển của mô hình nuôi tôm công nghệ cao CPF-Combine; điều này thể hiện ở việc có thêm 4.000 mô hình được xây mới và đi vào vận hành. Ngoài ra, C.P. Việt Nam cũng đã đưa ra rất nhiều cải tiến mới trong mô hình để mang lại thành công bền vững hơn cho người nuôi và khách hàng.


Top