Shrimpharmaqua: Lựa chọn thông thái của mọi nhà nông

(TSVN) – Những năm gần đây, nhờ có sự phát triển mạnh mẽ của Khoa học – Công nghệ mà nông nghiệp Việt Nam đã ngày càng trở nên hiện đại, tiên tiến, không ngừng hội nhập với xu thế chung của toàn cầu.