Bảng giá Thủy sản

SẢN PHẨM ĐƠN GIÁ (VNĐ) Đơn vị tính Ngày Tỉnh/ thành phố
Tôm sú loại 20 con tại ao 230.000 /kg 21-10-20
Tôm sú 30 con (ao) 220.000 /kg 20-11-20 Bạc Liêu
Tôm sú 40 con (ao) 160.000 /kg 20-11-20 ĐBSCL
Tôm đất Cà Mau 145.000 /kg 24-06-16
Cua gạch 800.000 /kg 22-2-21 Kiên Giang
Cua thịt 350.000 /kg 22-2-21 Kiên Giang
Tôm thẻ 50 con/kg tại ao 120.000 /kg 24-5-2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 60 con/kg tại ao 114.000 /kg 24-5-2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ 70 con/kg tại ao 107.000 /kg 24-5-2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ (80con/kg) tại ao 99.000 /kg 24-5-2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ (90con/kg) tại ao 87.000 /kg 24-5-2021 Sóc Trăng
Tôm thẻ (100con/kg) tại ao 82.000 /kg 24-5-2021 Sóc Trăng
Tôm hùm tại bè 580.000 /kg 31-07-19 Phú Yên
Tôm càng xanh tại ao 190.000 /kg 13-07-20
Tôm càng xanh loại 6-15 con/kg 380.000 /kg 26-12-19 Trà Vinh
Tôm càng xanh loại 15-20 con/kg 190.000 /kg 02-04-19 Trà Vinh
Cá tra thịt trắng 0,7 - 0,8 kg/con 21.000 - 21.500 /kg 15-03-21 Đồng Tháp
Cá rô phi (tại ao) 29.500 /kg 22-2-21
Cá lăng tại bè 65.000 /kg 06-04-16
Cá điêu hồng > 0,3 - 1 kg 33.000 - 35.000 /kg 15-03-21 Đồng Tháp
Cá diêu hồng tại chợ 45.000 /kg 24-03-20 TP.HCM
Cá lóc nuôi 1 - 1,2 kg/con 29.000 - 31.000 /kg 15-03-21 Đồng Tháp
Cá lóc nuôi tại chợ 42.000 /kg 24-03-20 TP.HCM
Cá lóc đồng 120.000 /kg 24-03-20
Cá rô đầu vuông 4 - 5 con/kg 28.000 - 31.000 /kg 15-03-21 Đồng Tháp
Cá kèo tại ao (40 con/kg) 60.000 /kg 22-2-21 Bạc Liêu
Cá kèo tại chợ (40 con/kg) 85.000 /kg 30-01-18 TP.HCM
Cá bống tượng loại I 420.000 /kg 24-06-16 Bạc Liêu
Cá thát lát > 0,5 kg 48.000 - 49.000 /kg 15-03-21 Đồng Tháp
Cá sặc rằn giống 117.000 /kg 24-06-16 TT giống thủy sản An Giang
Cá sặc rằn 8 con/kg 24.000 - 29.000 /kg 15-03-21 Đồng Tháp
Cá chẽm tại chợ 1kg/con 92.000 /kg 24-06-16 Bến Tre
Cá chẽm tại ao 1kg/con 68.000 /kg 24-06-16 Bến Tre
Nghêu 25.000 /kg 28-01-19 Gò công
Sò huyết loại 60-70 con/kg 150.000 /kg 18-06-19 Trà Vinh
Mực ống (17-24 con/kg) 180.000 /kg 24-06-16 Đà Nẵng
Cá mú loại 1 con/kg 110.000 /kg 08-03-19 Kiên Giang
Ếch 3 - 5 con/kg 38.000 - 41.000 /kg 15-03-21 Đồng Tháp
LIÊN HỆ

    Back to top
    error: Content is protected !!