Văn bản – Chính sách

ĐBSCL: Trung tâm liên kết nông sản còn xa vời

(TSVN) – “Quy hoạch vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050” theo Quyết định số 287/QĐ-TTg ngày 28/2/2022 của Thủ tướng Chính phủ xác định, phát triển 1 trung tâm đầu mối tổng hợp ở TP Cần Thơ và 7 trung tâm đầu mối tại các tỉnh. Đề án “Trung tâm liên kết, sản xuất, chế biến và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp vùng ĐBSCL tại Cần Thơ” được Bộ NN&PTNT thẩm định từ tháng 8/2022, sau nhiều lần lấy ý kiến các bộ ngành, địa phương và trình Chính phủ phê duyệt, dự kiến triển khai mời gọi đầu tư trong năm 2023, tuy nhiên nay còn xa vời.

 • 1 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Chính sách trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp

(TSVN) – Ngày 21/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

 • 1 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Quy định mẫu chứng thư mới của Ukraine

(TSVN) – Trước việc Bộ Chính sách Nông nghiệp và Lương thực Ukraine ban hành Lệnh số 261 ngày 24/2/2023 về việc sửa đổi một số Lệnh liên quan đến việc nhập khẩu các động vật và sản phẩm động vật dùng làm thực phẩm của nước này, Cục Chất lượng, Chế biến và Phát triển thị trường đã có công văn gửi các doanh nghiệp chế biến thủy sản của Việt Nam.

 • 2 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Quy định chức năng, nhiệm vụ của Cục Thủy sản

(TSVN) – Ngày 8/5/2023, Bộ NN&PTNT ban hành Quyết định số 1786/QĐ-BNN-TCCB quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Cục Thủy sản; có hiệu lực từ ngày 19/5/2023.

 • 3 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Nhiều nhiệm vụ khoa học công nghệ được phê duyệt

(TSVN) – Mới đây, Bộ NN&PTNT đã phê duyệt danh mục đặt hàng nhiệm vụ khoa học và công nghệ cập Bộ bắt đầu thực hiện từ năm 2024. Trong đó có nhiều nhiệm vụ liên quan đến lĩnh vực thủy sản.

 • 3 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Minh bạch chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm

(TSVN) – Ngày 28/3/2023, thay mặt Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Trần Lưu Quang đã ký ban hành Quyết định số 300/QĐ-TTg phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

 • 4 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản

(TSVN) – Thông tư số 28/2019/TT-BNNPTNN quy định về yêu cầu kỹ thuật kiểm nghiệm hóa chất, kháng sinh cấm trong thực phẩm thủy sản do Bộ trưởng Bộ NN&PTNT ký ban hành ngày 31/12/2019.

 • 4 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Hỗ trợ doanh nghiệp thích ứng, phục hồi nhanh, phát triển bền vững

(TSVN) – Ngày 21/4/2023, Chính phủ ban hành Nghị quyết số 58/NQ-CP về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.

 • 1 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Tăng cường công tác quản lý về giao khu vực biển

(TSVN) – Ngày 5/4/2023, Bộ Tài nguyên và Môi trường có Công văn số 2316/BTNMT-BHĐVN về việc tăng cường công tác quản lý Nhà nước theo quy định của pháp luật về giao khu vực biển.

 • 1 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm

(TSVN) – Ngày 28/3/2023, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang ban hành Quyết định 300/QĐ-TTg về phê duyệt Kế hoạch hành động quốc gia chuyển đổi hệ thống lương thực thực phẩm minh bạch, trách nhiệm và bền vững ở Việt Nam đến năm 2030.

 • 1 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0
LIÊN HỆ

  Back to top
  error: Content is protected !!