Văn bản – Chính sách

Đầu tư hơn 67 tỷ đồng mở rộng Cảng Quy Nhơn

(TSVN) – Ngày 5/4/2024, UBND tỉnh Quảng Trị ban hành Quyết định số 988/QĐ-UBND về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mở rộng Cảng Quy Nhơn đến năm 2030 tại phường Hải Cảng, TP Quy Nhơn (giai đoạn 1) do Công ty CP Cảng Quy Nhơn làm chủ đầu tư.

 • 2 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước

(TSVN) – Có hiệu lực thi hành từ ngày 1/7/2024, Kế hoạch triển khai thi hành Luật Tài nguyên nước số 28/2023/QH15 (ban hành tại Quyết định số 274/QĐ-TTg do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà ký ngày 2/4/2024) đã quy định chi tiết những trường hợp nào phải đăng ký khai thác, sử dụng tài nguyên nước và trường hợp nào không phải kê khai, cấp phép khai thác tài nguyên nước; trong đó có lĩnh vực nuôi trồng thủy sản.

 • 2 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Buộc phá vỡ công trình nuôi thủy sản trên biển không được cấp phép

(TSVN) – Từ ngày 20/5/2024, nuôi trồng thủy sản vi phạm hành chính sẽ bị phạt tối đa đến 30 triệu đồng, đồng thời, buộc phải di dời hoặc phát dỡ những công trình không được cấp phép.

 • 2 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản của Quản lý thị trường

(TSVN) – Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản (có hiệu lực thi hành từ ngày 20/5/2024), có quy định rõ thẩm quyền xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản đối với lực lượng Quản lý thị trường.

 • 2 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực

(TSVN) – Có hiệu lực thi hành từ ngày 19/5/2024, Nghị định số 37/2024/NĐ-CP sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 26/2019/NĐ-CP ngày 8/3/2019 của Chính phủ ban hành ngày 4/4/2024 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Thủy sản; trong đó, quy định đăng ký nuôi trồng thủy sản lồng bè, đối tượng thủy sản nuôi chủ lực được sửa đổi, bổ sung.

 • 2 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Không có giấy phép khi khai thác thủy sản trên biển có thể bị phạt tới 1 tỷ đồng

(TSVN) – Đây là quy định mới tại Nghị định số 38/2024/NĐ-CP về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản được Chính phủ ban hành ngày 5/4/2024, có hiệu lực từ ngày 20/5/2024.

 • 2 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Phạt đến 50 triệu đồng vi phạm quy định về sản xuất giống

(TSVN) – Theo quy định mới nhất tại Nghị định số 38/2024/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực thủy sản, sẽ phạt tiền tối đa 50 triệu đồng nếu nhập khẩu giống thủy sản không có trong danh mục loài được phép kinh doanh tại Việt Nam.

 • 2 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Nghị quyết 52/NQ-CP về Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW

(TSVN) – Ngày 10/04/2024, Ban Bí thư đã có Nghị quyết 52/NQ-CP ban hành Chương trình hành động và Kế hoạch của Chính phủ triển khai thực hiện Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thủy sản.

 • 4 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Chỉ thị số 32-CT/TW về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo, không theo quy định và phát triển bền vững ngành thuỷ sản

Để đẩy mạnh công tác chống khai thác thủy sản bất hợp pháp, không báo cáo và không theo quy định, bảo đảm phát triển bền vững ngành thuỷ sản, Ban Bí thư yêu cầu các cấp uỷ, tổ chức đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị – xã hội tập trung thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm, cấp bách.

 • 4 tuần trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0

Yêu cầu cấp chứng thư cho lô hàng xuất khẩu

(TSVN) – Mới đây, Bộ NN&PTNT đã có công văn gửi các doanh nghiệp chế biến thủy sản xuất khẩu về việc cập nhật danh sách thị trường yêu cầu thẩm định, cấp chứng thư cho các lô hàng thủy sản xuất khẩu đối với thị trường Israel.

 • 2 tháng trước
 • Văn bản - Chính sách
 • 0
error: Content is protected !!