Chìa khóa phát triển từ công nghệ vi sinh

(TSVN) – Việc nghiên cứu và ứng dụng các vi sinh vật có lợi để sản xuất các chế phẩm sinh học phục vụ NTTS mới chỉ được đề cập trong những năm cuối của thế kỷ XX, khi lĩnh vực này trở thành nền kinh tế mũi nhọn ở nhiều quốc gia. Tuy vậy, đến nay kết quả thu được cũng hết sức khả quan, ngày càng có nhiều ứng dụng hiệu quả và thiết thực đóng góp vào việc tăng năng suất và chất lượng sản phẩm thủy sản (Vaseeharan & Ramasamy, 2003).

3 năm trước

error: Content is protected !!