Đại tướng Võ Nguyên Giáp và tầm nhìn về biển, đảo

Sau 35 năm đổi mới đất nước, tầm nhìn, tư duy chiến lược về giữ gìn, bảo vệ chủ quyền biển, đảo của Tổ quốc của Đại tướng Võ Nguyên Giáp vẫn còn nguyên giá trị lịch sử, thời đại

3 năm trước

error: Content is protected !!