Quy trình nuôi thương phẩm cá xác (Pangasius macronema)

(TSVN) – Cá xác (cá xác sọc) là một loại thủy sản có kích thước tương đối nhỏ, sống chủ yếu ở khu vực sông Mê Kông, đây là một loại cá có thịt thơm ngon, bổ dưỡng, thường được đánh bắt ngoài sông từ tháng 9 đến tháng 3 âm lịch năm sau. Hiện tại có hai mô hình nuôi thương phẩm cá xác, đó là mô hình nuôi trên bè và trên ao đất.

3 năm trước

error: Content is protected !!