Thừa Thiên Huế: Tổ chức đấu giá đất nuôi trồng thủy sản

(TSVN) – Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Thừa Thiên Huế phối hợp với Tòa án nhân dân thị xã Hương Trà tỉnh Thừa Thiên Huế tổ chức đấu giá tài sản.

3 năm trước

error: Content is protected !!