Đẩy mạnh phát triển sản xuất hậu Covid-19

(TSVN) – Chính phủ vừa yêu cầu các bộ, cơ quan, địa phương khẩn trương xử lý những nhiệm vụ quan trọng cấp bách; bảo đảm công khai, minh bạch, không để tồn dọng nhiệm vụ; tập trung tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy phát triển sản xuất, phấn đấu hoàn thành ở mức các các nhiệm vụ, mục tiêu trong quý I và cả năm 2021.

3 năm trước

error: Content is protected !!