Thử thách đổi mới sáng tạo Nghề cá 2020

(TSVN) – Đây là nội dung cuộc thi do Sở Khoa học và Công nghệ Bà Rịa – Vũng Tàu phối hợp cùng Quỹ Khởi nghiệp Doanh nghiệp Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Công ty Hiệp lực và Phát triển Việt, Văn phòng thúc đẩy khởi nghiệp đổi mới sáng tạo tỉnh và Công ty TNHH Truyền thông ACC vừa phát động ngày 3/11.

4 năm trước

error: Content is protected !!