Bộ tư lệnh vùng 4 Hải quân: Ðồng hành cùng ngư dân vươn khơi giữ biển

Ngoài nhiệm vụ quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo được phân công, Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân còn có nhiệm vụ bảo vệ, hỗ trợ, cứu hộ cứu nạn tàu cá và ngư dân hoạt động khai thác thủy sản trên khu vực Biển Ðông, đặc biệt là khu vực quần đảo Trường Sa – một trong những ngư trường truyền thống của ngư dân Bình Ðịnh.

3 năm trước

error: Content is protected !!