Giữ gìn sinh kế cho ngư dân

(TSVN) – Nguồn lợi thủy sản nước ta rất phong phú và đa dạng, tuy nhiên, việc quản lý chưa chặt chẽ đã khiến cho nhiều loại thủy sản đang dần cạn kiệt, điều này ảnh hưởng rất lớn đến sinh kế của hàng triệu ngư dân. Giải quyết triệt để vấn đề này không dễ, thế nhưng không chặn được đà suy thoái nguồn lợi sẽ ảnh ưởng rất lớn đến tương lai của nghề khai thác.

3 năm trước

error: Content is protected !!