Tạm biệt Ed Scura, người góp phần thay đổi ngành tôm toàn cầu

(TSVN) – Tôi vừa phải tạm biệt mãi mãi người sáng lập ra SIS – Công ty của chúng tôi, ông Ed Scura. Đối với những người đã biết và làm việc cùng ông ấy, chúng tôi xin thể hiện sự cảm thông sâu sắc của mình và chắc hẳn ông ấy sẽ rất nhớ chúng tôi.

4 năm trước

error: Content is protected !!