Công nghệ sinh học: Tối ưu giá trị dinh dưỡng của thức ăn thủy sản

(TSVN) – Để tăng sử dụng thành phần thức ăn thực vật trong thức ăn thủy sản, cần nâng cao giá trị dinh dưỡng và giảm thiểu chất kháng dinh dưỡng bằng quy trình công nghệ sinh học. Lên men giá thể rắn (SSF) và enzyme ngoại sinh là một trong số đó.

4 năm trước

error: Content is protected !!