FTA: Nền tảng tăng trưởng thương mại

(TSVN) – Một trong những thành tựu đáng ghi nhận của Việt Nam trong năm qua (đặc biệt là trong bối cảnh chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19) chính là việc hội nhập ngày một sâu rộng với thế giới mà điển hình là lĩnh vực thủy sản. Có thể thấy, chính hoạt động giao thương này được mở rộng, đã tạo đà phát triển cho sản xuất trong nước, nâng cao vị thế của thủy sản Việt Nam trên thị trường toàn cầu.

3 năm trước

error: Content is protected !!