Ðầu ra gặp khó vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19,nhiều loại thủy sản giảm giá

Do đầu ra gặp khó vì ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, giá nhiều loại thủy sản tại các địa phương vùng ÐBSCL như: cá rô, điêu hồng, cá thát lát, ếch, lươn, tôm… hiện giảm ít nhất từ 2.000 – 20.000 đồng/kg so với cách nay hơn 2 tuần.

3 năm trước

Giá cá lóc nuôi tăng

So với cách nay hơn 2 tuần, hiện giá cá lóc nuôi ở TP Cần Thơ và các tỉnh vùng ÐBSCL tăng từ 3.000 – 5.000 đồng/kg và đang đạt mức cao nhất trong nhiều tháng qua.

3 năm trước

ĐBSCL: Giá nhiều loại thủy sản tăng

Giá nhiều loại thủy sản nuôi nước ngọt như: cá lóc, cá sặc rằn, cá thát lát, lươn, ếch… hiện tăng ít nhất từ 2.000 – 10.000 đồng/kg so với cách nay một vài tháng.

3 năm trước

error: Content is protected !!