ĐBSCL: Giá nhiều loại thủy sản tăng

Giá nhiều loại thủy sản nuôi nước ngọt như: cá lóc, cá sặc rằn, cá thát lát, lươn, ếch… hiện tăng ít nhất từ 2.000 – 10.000 đồng/kg so với cách nay một vài tháng.

3 năm trước

error: Content is protected !!