Lục Ngạn (Bắc Giang): Cam ngọt có giá cao nhất 50 nghìn đồng/kg

Đánh giá của cơ quan chuyên môn, do trình độ canh tác được nâng lên nên chất lượng quả cây có múi, trong đó có cam ngọt tại địa bàn Lục Ngạn được cải thiện đáng kể. Quả không những có mã đẹp còn có vị ngọt, được khách hàng ưa chuộng.

3 năm trước

error: Content is protected !!