Giá cua biển tăng cao nhất từ trước đến nay

Theo các vựa cua trên địa bàn tỉnh Cà Mau, do lượng cung ít hơn cầu, đến thời điểm mùng 3 Tết thì giá cua tăng cao nhất từ trước đến nay.

3 năm trước

error: Content is protected !!