Gạo Việt Nam lập đỉnh giá mới

Theo Hiệp hội Lương thực Việt Nam (VFA), ngày 7/3, giá gạo xuất khẩu của Việt Nam đạt 513 – 517 USD/tấn đối với loại 5% tấm và 488 – 492 USD/tấn với gạo 25% tấm. Các loại gạo khác như Jasmine dao động 563 – 567 USD/tấn, gạo 100% tấm có giá 438 – […]

3 năm trước

error: Content is protected !!