Quảng Ninh: Giá hàu sữa tăng trở lại

Theo khung thời vụ, tháng 11 hằng năm là thời điểm các hộ dân nuôi hàu sữa ở Vân Đồn tập trung thu hoạch những diện tích đã đến kỳ thu hoạch. Điều đáng mừng, thị trường tiêu thụ và giá bán hàu đã tăng trở lại so với thời điểm xuất hiện dịch bệnh Covid-19 trong cộng đồng.

4 năm trước

error: Content is protected !!