Hậu Giang: Khô cá đồng tăng giá

Hiện đánh bắt thủy sản mùa nước nổi ở Hậu Giang đang diễn ra, cũng là lúc mùa làm khô vào vụ. Năm nay, sản lượng thủy sản ít hơn mọi năm, nên giá các loại khô cá đồng tăng từ 10 – 15% so với năm trước.

4 năm trước

error: Content is protected !!