Long An: Khoai mỡ trúng mùa, được giá, nông dân có lãi cao

Vụ khoai mỡ Đông Xuân (ĐX) 2020 – 2021, nông dân huyện Thạnh Hóa, tỉnh Long An rất phấn khởi vì trúng mùa, được giá.

3 năm trước

error: Content is protected !!